anna franeckaWitam na mojej stronie

Praca z ludźmi daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia. W mojej pracy kieruję się indywidualnym podejściem do każdego klienta. Jestem mediatorem stałym przy Prezesie Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, gospodarczych oraz administracyjnych. Z wykształcenia jestem socjologiem, psychopedagogiem, coachem ACC The International Coach Federation, specjalistą do spraw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, trenerem biznesu oraz trenerem mediacji. Ukończyłam również Prawo Administracyjne i Samorządowe w ramach studiów podyplomowych na wydziale prawa Uniwersytetu Szczecińskiego.  Kwalifikacje podnoszę poprzez systematyczny udział w konferencjach naukowych, szkoleniach, warsztatach oraz poprzez studiowanie literatury fachowej. Specjalistyczne kwalifikacje mediatora zdobyłam w 2011 roku dzięki szkoleniu realizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów w Szczecinie prowadzonego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku. Odbyłam blisko 1500 spotkań jako coach, mediator, profilaktyk, edukator. W czerwcu 2016 roku zostałam liderem Zachodniopomorskiego Centrum Mediacji.  W sierpniu 2016 roku współorganizowałam Kongres "Trenerów Mediacji" dla trenerów mediacji z całej Polski. W październiku 2016 roku rozpoczęłam współpracę z Wyższą Szkołą Bankową w Szczecinie, gdzie zostałam zaproszona jako wykładowca na kierunku "Mediacje". Współtworzę Stowarzyszenie Mediatorów CONSENSUS. Jestem propagatorką dialogu i alternatywnych metod rozwiązywania sporów.