• W waszej relacji narasta konflikt, niemożliwy do zrozumienia i rozwiązania?
  • Dążycie do poprawy relacji między sobą i lepszego porozumienia się, skutecznego rozwiązywania problemów?
  • Macie za sobą negatywne doświadczenia nieudanych związków swoich rodziców lub własnych...

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.  Przez dostarczanie środków utrzymania...

Rozstanie, rozwód czy separacja to zawsze trudna decyzja. Tym trudniejsza, jeżeli do tej pory wspólnie wychowywaliście dzieci. 
Pamiętaj, że prawo do wychowania przez oboje rodziców jest niezbywalnym prawem dziecka, więc zanim podejmiesz decyzje, jak będzie wyglądała...

Mediacja- korzyści finansowe. 
 
Informacje na temat kosztach sądowych można, uzyskać zapoznając się z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 
Co...