Kryzysy w małżeństwie są zjawiskiem normalnym, prędzej czy później każdemu małżeństwu przyjdzie zmierzyć się z kryzysem. Wiele małżeństw rozpada się z powodu konfliktów, których przyczyną jest nieumiejętność rozmawiania i wypracowania kompromisu. Najczęstszym powodem...

Mediacje gospodarcze prowadzone są pomiędzy podmiotami gospodarczymi w obrębie sporów wnoszonych do Sądów Gospodarczych w zakresie:

  • sporów o zapłatę,
  • podziału spółek,
  • nieuczciwej konkurencji,
  • praw autorskich,
  • wykonywania zobowiązań umowy.
Mediacja to prowadzony przy udziale bezstronnego mediatora sposób rozwiązania konfliktów, pozwalający na osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego obie strony.
Mediacje w sprawach o rozwód i separację zostały uregulowane w przepisach Kodeksu postępowania...

Mediacje cywilne prowadzone są pomiędzy osobami fizycznymi, osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi lub innymi podmiotami wnoszonych do Sądów Cywilnych w zakresie:

  • podziału majątku,
  • podziału współwłasności,
  • sporów o zapłatę,
  • kontraktów menadżerskich.