Mediacje pozasądowe

Mediacje w sprawach cywilnych: rodzinne, cywilne, ze stosunku pracy, gospodarcze są odpłatne. Koszty mediacji ponoszą strony mediacji.
Koszty mediacji pozasądowych obejmują:  
  • opłatę rejestracyjną za rozpoczęcie procedury mediacyjnej 100 zł...