Szkolenie: „Konflikty w miejscu pracy i sposoby ich rozwiązywania. Mediacja pracownicza”

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat konfliktu w miejscu pracy –po czym rozpoznać konflikty, jakie są źródła ich powstawania, jak rozwija się...

Skuteczna metoda pracy z zespołami

Metoda Action Learning to skuteczna metoda pracy z zespołami nad rozwiązywaniem problemów czy też wyzwań przy jednoczesnym rozwojem kompetencji interpersonalnych czy liderskich. Metoda ta szybko i skutecznie wprowadza zespołu w twórcze...