anna franeckaWitam na mojej stronie

Jestem mediatorem stałym przy Prezesie Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, gospodarczych oraz administracyjnych. Z wykształcenia jestem socjologiem, psychopedagogiem, coachem ACC The International Coach Federation, facylitatorem, specjalistą do spraw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, trenerem biznesu oraz trenerem mediacji. Ukończyłam również Prawo Administracyjne i Samorządowe w ramach studiów podyplomowych na wydziale prawa Uniwersytetu Szczecińskiego.  Kwalifikacje podnoszę poprzez systematyczny udział w konferencjach naukowych, szkoleniach, warsztatach, debatach oraz poprzez studiowanie literatury fachowej. Jestem w stałym procesie kształcenia. Moje ostatnie osiągnięcie to szkolenie „Terapia Par”, które jeszcze efektywniej pozwoli mi pracować z parami w konflikcie.  

Specjalistyczne kwalifikacje mediatora zdobyłam w 2011 roku dzięki szkoleniu realizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów w Szczecinie prowadzonego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku. Odbyłam blisko 2000 spotkań jako coach, mediator, profilaktyk, edukator. W czerwcu 2016 roku zostałam liderem Zachodniopomorskiego Centrum Mediacji.  W sierpniu 2016 roku współorganizowałam Kongres "Trenerów Mediacji" dla trenerów mediacji z całej Polski.  W październiku 2016 roku rozpoczęłam współpracę z Wyższą Szkołą Bankową w Szczecinie, gdzie zostałam zaproszona jako wykładowca na kierunku "Mediacje".

Od lipca 2016 roku współtworzę Stowarzyszenie Mediatorów CONSENSUS. Nasz zespół w 2018 roku rozpoczął współpracę z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu, gdzie realizujemy autorski program szkolenia „Mediacje Sądowe i Pozasądowe”. Od września 2018 roku organizujemy cykliczne spotkania w Piwnicy Kany „Akademię Dialogu” W październiku 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zorganizowaliśmy I Salon Mediatora, którego celem jest wymiana opinii i doświadczeń szczecińskich mediatorów.  W listopadzie 2018 roku zostałam zaproszona przez Kobietowo.pl do udziału jako prelegentka podczas wydarzenia Arena Kobiet.  

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się pisząc comiesięczne artykułu dla Kobietowo.pl. Organizuje również warsztaty dla mediatorów chcących poszerzać swoją wiedzę z zakresu mediacji, psychologii i zarządzania konfliktem. Jestem propagatorką dialogu i alternatywnych metod rozwiązywania sporów.