Rozstanie, rozwód czy separacja to zawsze trudna decyzja. Tym trudniejsza, jeżeli do tej pory wspólnie wychowywaliście dzieci. 
Pamiętaj, że prawo do wychowania przez oboje rodziców jest niezbywalnym prawem dziecka, więc zanim podejmiesz decyzje, jak będzie wyglądała wasza przyszłość, zastanów się, co będzie najlepsze dla waszego dziecka.
Coraz więcej, głośniej i częściej mówi się o opiece naprzemiennej. Nie będę oceniać czy to złe, dobre czy może najlepsze i jedyne rozwiązanie- decyzje pozostawiam tobie.
Przybliżę ci dzisiaj, na czym polega rodzicielski plan wychowawczy, co zawiera i dlaczego jest taki ważny. 
Po pierwsze: rodzicielski plan wychowawczy jest jak drogowskaz, mapa, po której będziesz się poruszać w trudnych sytuacjach. Sytuacje te dotyczą chwil, kiedy nie będziecie umieli się wzajemnie porozumieć.
Po drugie: plan pomoże ci zaplanować i zorganizować codzienne życie. 
Po trzecie: w planie ustalicie wszystkie zasady łącznie z zasadami, zgodnie z którymi chcecie wychowywać wasze dziecko.
Po czwarte: unikniesz nieporozumień który tydzień, dzień lub godzinę twoje dziecko spędzi z tobą.
Żaden rodzicielski plan nie jest i nie będzie idealny, ale skoro już podjęliście decyzje o rozstaniu, pozwoli wam zachować względny ład w waszym życiu. 
W rodzicielskim planie wychowawczym możesz ustalić:
-harmonogram opieki nad dzieckiem podczas roku szkolnego;
-harmonogram opieki nad dzieckiem podczas przerwy wakacyjnej, ferii zimowych i wiosennych;
-harmonogram opieki nad dzieckiem podczas dni świątecznych i świąt rodzinnych;
-zasady opieki nad dzieckiem sprawowanej przez inne osoby niż rodzice;
-zasady komunikacji telefonicznej, emailowej i listownej z dzieckiem;
-sposób podejmowania decyzji w sprawach dziecka;
-edukację dziecka;
-zasady postępowania w przypadku choroby dziecka; 
-zasady dostępu do ważnych informacji dotyczących dziecka;
-warunki zmiany miejsca pobytu dziecka:
-zasady finansowania dziecka;
 

Plan wychowawczy jest elementem występującym zarówno w sprawach rozwodowych, jak i tych dotyczących separacji. Celem sporządzenia takiego plany jest osiągniecie wspólnego stanowiska, a tym samym uniknięcie nakazu sądu w tym zakresie.

Jeżeli jesteś w związku nieformalnym, w którym wychowujecie wspólne dzieci, rodzicielski plan wychowawczy może przybrać formę ugody zawartej przed mediatorem.

Ugoda mediacyjna po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zatwierdzana jest na posiedzeniu niejawnym.

 
Masz pytania?
Zadzwoń: 608 04 41 41 – z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania.