Rozwód za porozumieniem stron to potoczna nazwa rozwodu bez orzekania o winie. W sytuacji, kiedy wspólnie podjęliście decyzje o rozwodzie, będzie to zdecydowanie najlepsza opcja dla was obojga. Jedną z zalet takiego rozwodu jest krótki czas trwania postępowania sądowego, oszczędność pieniędzy i niepotrzebnego stresu. Podstawowym warunkiem udzielania przez sąd rozwodu jest całkowite i trwałe ustanie pomiędzy małżonkami więzi: fizycznej, duchowej i gospodarczej. Sąd musi ustalić te okoliczności nawet wtedy, gdy małżonkowie ustalą w drodze porozumienia, że takie więzi pomiędzy nimi ustały, dlatego w każdej sprawie o rozwód – nawet za porozumieniem – sąd będzie musiał wyznaczyć rozprawę i przesłuchać małżonków celem ustalenia, że rzeczywiście nastąpił trwały i zupełny rozkład małżeństwa.

Małoletnie dzieci…

Jeśli rozwodzący się małżonkowie mają wspólne, małoletnie dzieci, powinni porozumieć się co do miejsca ich zamieszkania, a także co do wysokości alimentów. Można również rozważyć uregulowanie zasad i częstotliwość kontaktów z dziećmi, aby w przyszłości uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Opieka naprzemienna…

Opieka naprzemienna, jak sama nazwa na to wskazuje, polega na tym, że dzieci okresowo mieszkają z matką, a okresowo z ojcem, np. dwa tygodnie u jednego rodzica, kolejne dwa u drugiego. Ukształtowanie kontaktów z dziećmi w sposób naprzemienny, a więc żeby każdy z rodziców w takim samym stopniu sprawował opiekę nad nimi, jest możliwe, tylko w pisemnym porozumieniu rodziców co do władzy rodzicielskiej i kontaktów rodziców z dzieckiem. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z nimi po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dzieci.

Podział majątku…

Sąd w sprawie rozwodowej może, ale nie musi orzekać o podziale wspólnego majątku. Dlatego, jeżeli chcecie uniknąć dodatkowej sprawy o podział majątku, warto od razu zadbać o dokładne określenie składników majątku wspólnego oraz wskazać komu przypadną po rozwodzie.

Myślisz o rozwodzie bez orzekania o winie?

Jeśli masz pytania, zadzwoń, umów się na spotkanie.

tel. 608044141

Mediator Anna Franecka