Mediator jest osobą bezstronną, neutralną dla stron konfliktu.
Za jego pomocą strony konfliktu wypracowują optymalne rozwiązanie.

Mediator pomaga:

  • Porozumieć się w atmosferze wzajemnego szacunku.
  • Dotrzeć do potrzeb i oczekiwań każdej ze stron.
  • Zrozumieć stanowisko drugiej strony.
  • Znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla wszystkich.