Z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, której celem jest zachęcie stron do polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego. Od daty wejścia w życie ustawy minęły 22 miesiące jednak w dalszym ciągu pojawiają się wątpliwości dotyczące mediacji a zwłaszcza ugód zawieranych przed mediatorem. Dużą rolę w całym procesie informacyjnym pełnią kancelarie adwokackie i radcowskie do których w dużej mierze w pierwszej kolejności trafiają skonfliktowane strony.
Dlaczego mediacja?
To jedna z najtańszych form rozwiazywania konfliktów. 
Czas poświęcony na postepowanie mediacyjne jest niewspółmiernie krótszy w stosunku do postepowania sądowego. 
Mediacja jest poufna. Strony biorące udział w mediacji mają możliwość bez zbędnego rozgłosu zakończyć swój spór. 
Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.
Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.
Mediacje stosuje się w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych, konsumenckich, pracowniczych. 
Ponieważ w ostatnim czasie znakomita większość spraw, z którymi zwracają się do mnie strony dotyczą konfliktów rodzinnych pragnę przypomnieć, że: 
W trakcie mediacji można ustalić zasady opieki nad dziećmi, zasady kontaktów dzieci z rodzicem, z którym nie mieszkają pod wspólnym dachem, zasady kontaktów pomiędzy dziećmi i innymi członkami rodziny (na przykład z dziadkami), uregulować sprawy alimentacyjne oraz inne sprawy finansowe lub majątkowe.