Mediacja, w zestawieniu z postępowaniem sądowym, wykazuje ogromną ilość zalet. Mediacja jest przyjazna - spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracować ugodę ale również pozostać w zgodzie.

  • Mediacja jest poufna - tajność jej przebiegu i wszystkich szczegółów ochronione są prawnie, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa.
  • Mediacja jest przejrzysta - strony mogą otwarcie się wypowiadać, a przebieg mediacji jest prosty i całkowicie odformalizowany.
  • Mediacja jest efektywna - oferuje olbrzymią ilość rozwiązań i pełną kontrolę stron nad jej przebiegiem.
  • Mediacja jest szybka - jej przebieg jest elastyczny i uzależniony od woli i aktywności stron.
  • Mediacja jest skuteczna - przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem, która z kolei stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenia egzekucji.
  • Mediacja jest tania - jej koszty w przeciwieństwie do kosztów sądowych są relatywnie nieduże i łatwe do skalkulowania.