Mediacje cywilne prowadzone są pomiędzy osobami fizycznymi, osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi lub innymi podmiotami wnoszonych do Sądów Cywilnych w zakresie:

  • podziału majątku,
  • podziału współwłasności,
  • sporów o zapłatę,
  • kontraktów menadżerskich.