Od 1 sierpnia można składać wniosek o świadczenia 500+ na kolejny rok.

Zmiany dotknęły rodziców samotnie wychowujących dziecko. Od teraz rodzice samotnie wychowujący dzieci muszą przedstawić dokument dotyczący alimentów. W związku ze zmianą przepisów niektórzy rodzice występują o alimenty w ostatniej chwili.  Jednym ze sposobów, który może usprawnić uregulowanie kwestii alimentacyjnych jest zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda wraz z wnioskiem o zatwierdzenie powinna zostać złożona do Sądu w celu jej zatwierdzenia. Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc prawną ugody zawartej przed Sądem. Jeżeli chcesz skorzystać z takiego rozwiązania zapraszam do kontaktu tel. 608044141.