Mediacje pracownicze to przede wszystkim poufny i dobrowolny proces dochodzenia do rozwiązania konfliktu przy pomocy neutralnej osoby, mediatora.
 
Zalety mediacji pracowniczych:
-zakończenie sporu bez wchodzenia na drogę sądową,
-niższe koszty w stosunku do postępowania sądowego,
-oszczędność czasu,
-zachowanie pozytywnego wizerunku firmy,
-możliwość dalszej współpracy uczestników konfliktu,
-poprawa kultury rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy,
-poprawa jakości pracy,
-poczucie bezpieczeństwa pracowników,
-poczucie wzajemnego szacunku,
-szansa na zrozumienie potrzeb własnych i drugiej osoby,
-poprawa relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą,
 
Jakie konflikty można rozwiązać w trakcie mediacji?
-rozwiązania umowy o pracę, 
-naruszenia podstawowych praw pracownika przez pracodawcę,
-wypowiedzeń zawartych w umowie warunków pracy i płacy, 
-naruszenia zasady równego traktowania w miejscu pracy,
-wypadki przy pracy,
-mobbing,
-naruszenie dóbr osobistych,
-pracy w godzinach nadliczbowych,  
-wypowiedzenia warunków pracy i płacy,
 
Mediacje pracownicze uwzględniają konflikty na linii:
Pracodawca- Pracownik
Pracownik – Pracownik
Pracodawca- Związki zawodowe,
 
Czytaj również: