Mediacje gospodarcze prowadzone są pomiędzy podmiotami gospodarczymi w obrębie sporów wnoszonych do Sądów Gospodarczych w zakresie:

  • sporów o zapłatę,
  • podziału spółek,
  • nieuczciwej konkurencji,
  • praw autorskich,
  • wykonywania zobowiązań umowy.

Czytaj również: