Cena: 180 zł/h
 
W pakiecie taniej: przy jednorazowej wpłacie za 6 spotkań minus 15%
 
Promocja do 30.09.2018 roku 
 
Cena:150 zł/h
 
Rabat przy jednorazowej wpłacie za 6 spotkań minus 15%.

Mediacje pozasądowe

Mediacje w sprawach cywilnych: rodzinne, cywilne, ze stosunku pracy, gospodarcze są odpłatne. Koszty mediacji ponoszą strony mediacji.
Koszty mediacji pozasądowych obejmują:  
  • opłatę rejestracyjną za rozpoczęcie procedury mediacyjnej 100 zł...

Business coaching-   200 zł/h
 
Coaching rodzicielski-  160 zł/h
 
Coaching relacji partnerskich-   180 zł/h
 
Life coaching-    160 zł/h