Posiadacie wspólne dzieci i nie chcecie angażować ich w perypetie związane z rozwodem? A może warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić czy rozwód to jedyny wybór, poszukać przyczyny kryzysu w związku i podjąć próbę ożywienia relacji?

Jeżeli mimo wszystko wspólnie podejmiecie decyzję, że rozwód będzie najlepszym rozwiązaniem, ale chcecie by rozwód przebiegł spokojnie, bez walki i eskalacji konfliktu zapraszam na spotkanie, podczas którego zostaną ustalone warunki rozwodu, powstanie rodzicielski plan wychowawczy, omówione będą ważne kwestie dotyczące dzieci, wspólnie ustalicie wysokość świadczeń alimentacyjnych.