Mediacja, w zestawieniu z postępowaniem sądowym, wykazuje ogromną ilość zalet. Mediacja jest przyjazna - spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracować ugodę ale również pozostać w zgodzie.

  • Mediacja jest poufna -

Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Radę w dniu 26 czerwca 2006

Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym...

 Zgłoszenie sprawy do mediacji

Mediacje cywilne - rodzinne, gospodarcze, pracownicze, oświatowe, społeczne itd. - kierowane są z sądów okręgowych i rejonowych (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego) lub...

Mediator jest osobą bezstronną, neutralną dla stron konfliktu.
Za jego pomocą strony konfliktu wypracowują optymalne rozwiązanie.

Mediator pomaga:

  • Porozumieć się w atmosferze wzajemnego szacunku.
  • Dotrzeć do potrzeb i oczekiwań każdej ze stron.
  • Zrozumieć stanowisko...