Mediacje rodzinne to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny.
Przedmiotem mediacji rodzinnych mogą być:

  • sprawy rozwodowe,
  • sposób sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie,
  • kontakty z dzieckiem,
  • miejsce zamieszkania dziecka,
  • wysokość...

Mediacja, w zestawieniu z postępowaniem sądowym, wykazuje ogromną ilość zalet. Mediacja jest przyjazna - spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracować ugodę ale również pozostać w zgodzie.

  • Mediacja jest poufna -

Mediacje pracownicze służą pozasądowemu rozwiązywaniu konfliktów między pracodawcą a pracownikiem.
Spory pracownicze dotyczą najczęściej:

  • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia tj. z winy lub bez winy pracownika, przez pracownika z powodu szkodliwego wpływu pracy na...

 Zgłoszenie sprawy do mediacji

Mediacje cywilne - rodzinne, gospodarcze, pracownicze, oświatowe, społeczne itd. - kierowane są z sądów okręgowych i rejonowych (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego) lub...