Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.  Przez dostarczanie środków utrzymania...

Rozstanie, rozwód czy separacja to zawsze trudna decyzja. Tym trudniejsza, jeżeli do tej pory wspólnie wychowywaliście dzieci. 
Pamiętaj, że prawo do wychowania przez oboje rodziców jest niezbywalnym prawem dziecka, więc zanim podejmiesz decyzje, jak będzie wyglądała...

Kryzysy w małżeństwie są zjawiskiem normalnym, prędzej czy później każdemu małżeństwu przyjdzie zmierzyć się z kryzysem. Wiele małżeństw rozpada się z powodu konfliktów, których przyczyną jest nieumiejętność rozmawiania i wypracowania kompromisu. Najczęstszym powodem...

Mediacja to prowadzony przy udziale bezstronnego mediatora sposób rozwiązania konfliktów, pozwalający na osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego obie strony.
Mediacje w sprawach o rozwód i separację zostały uregulowane w przepisach Kodeksu postępowania...