Mediacja- korzyści:

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo...

Jedną z zasad mediacji oprócz dobrowolności, bezstronności, neutralności jest zasada poufności.

Jest to zasada, która wiąże się z budowaniem poczucia bezpieczeństwa, zaufania oraz zachowaniem w tajemnicy wszystkich informacji ujawnionych w trakcie postepowania...

 
Liczba rozwodów z roku na rok rośnie. Obecnie szacuje się, że jest ich około 65 tysięcy rocznie. Rozwód to prawdziwa rewolucja w życiu małżonków, którzy mogą działać wspólnie lub przeciwko sobie. Jeśli działają wspólnie, rozwód odbywa się sprawniej i mniej...

 

Od 1 sierpnia można składać wniosek o świadczenia 500+ na kolejny rok.

Zmiany dotknęły rodziców samotnie wychowujących dziecko. Od teraz rodzice samotnie wychowujący dzieci muszą przedstawić dokument dotyczący alimentów. W związku ze zmianą przepisów niektórzy...