ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Szkolenie pozwala nabyć wiedzę w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz kompetencje w zakresie zarządzania pracownikami tak, aby ci samodzielnie rozwiązywali swoje konflikty. 
 
GRUPA DOCELOWA:
Szkolenie dedykowane jest menadżerom...

Szkolenie: „Konflikty w miejscu pracy i sposoby ich rozwiązywania. Mediacja pracownicza”

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat konfliktu w miejscu pracy –po czym rozpoznać konflikty, jakie są źródła ich powstawania, jak rozwija się...

Mediacje pracownicze to przede wszystkim poufny i dobrowolny proces dochodzenia do rozwiązania konfliktu przy pomocy neutralnej osoby, mediatora.
 
Zalety mediacji pracowniczych:
-zakończenie sporu bez wchodzenia na drogę sądową,
-niższe koszty w stosunku do...

Skuteczna metoda pracy z zespołami

Metoda Action Learning to skuteczna metoda pracy z zespołami nad rozwiązywaniem problemów czy też wyzwań przy jednoczesnym rozwojem kompetencji interpersonalnych czy liderskich. Metoda ta szybko i skutecznie wprowadza zespołu w twórcze...