Mediacja- korzyści finansowe. 
 
Informacje na temat kosztach sądowych można, uzyskać zapoznając się z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 
Co...

Jedną z zasad mediacji oprócz dobrowolności, bezstronności, neutralności jest zasada poufności.

Jest to zasada, która wiąże się z budowaniem poczucia bezpieczeństwa, zaufania oraz zachowaniem w tajemnicy wszystkich informacji ujawnionych w trakcie postepowania...

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, której celem jest zachęcie stron do polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do...

 
Liczba rozwodów z roku na rok rośnie. Obecnie szacuje się, że jest ich około 65 tysięcy rocznie. Rozwód to prawdziwa rewolucja w życiu małżonków, którzy mogą działać wspólnie lub przeciwko sobie. Jeśli działają wspólnie, rozwód odbywa się sprawniej i mniej...