Na miłość nie ma gwarancji, nie ma również instrukcji obsługi. Natura z nas okrutnie zakpiła, dając nam złudzenie, że to, czego doświadczamy w początkowej fazie związku, nigdy się nie skończy, a jednak z czasem wiele się zmienia, a czasami kończy.

Razem, a jednak osobno...

Rozwód za porozumieniem stron to potoczna nazwa rozwodu bez orzekania o winie. W sytuacji, kiedy wspólnie podjęliście decyzje o rozwodzie, będzie to zdecydowanie najlepsza opcja dla was obojga. Jedną z zalet takiego rozwodu jest krótki czas trwania postępowania sądowego...

Sytuacje konfliktowe pojawiają się w różnych sferach naszego życia: pomiędzy członkami rodziny, wewnątrz zakładu pracy, na linii pracodawca- pracownik, w relacjach biznesowych itp.

Część konfliktów rozwiązuje się samoistnie wraz ze zmianą sytuacji czy postawy uczestników...

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.  Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Jeżeli władza rodzicielska...